traducció - translate - traducción

23.5.11

LLIBRE D'ESTIL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA. (DESCÀRREGA)


El Servei de Llengües Modernes edita 

"UdG Llengua. Guia lingüística i d'estil"


"UdG Llengua. Guia lingüística i d'estil" recull els criteris lingüístics que es pretén que siguin comuns i homogenis per a tota la Universitat de Girona.L'objectiu d'un llibre d'estil com aquest és definir uns estàndards, en aquest cas lingüístics, que ens acostin a la imatge de qualitat que una institució com la UdG ha de tenir.
En aquest sentit, a la guia s'hi poden trobar els criteris lingüístics que el Servei de Llengües Modernes aplicarà en els textos escrits en què intervingui, en els àmbits de la puntuació, tipografia, traducció de noms propis, majúscules i minúscules, etc. Destaca també en la guia un annex en què figura la nomenclatura de la UdG en català, castellà i anglès.
Es pot descarregar un exemplar electrònic de la guia al portal Babel, en l'apartat Estil UdG.

Per descarregar
Udg Llengua. Guia lingüística i d'estil  * 

Share/Bookmark