traducció - translate - traducción

3.2.13

LA CLAU DE LA INDPENDÈNCIA (Vídeo)


Canal de Youtube ANCAlcover

Data de publicació: 28/01/2013
Santiago Vidal, magistrat de l'Audiència de Barcelona, citant la sentècia del tribunal internacional de justícia de La Haya sobre la independència de Kosovo que, entre d'altres coses, diu: "Quan hi ha contradicció entre la legalitat constitucional d'un estat i la voluntat democràtica preval aquesta segona".

El link d'aquesta sentència de l'Haya és el següent: http://www.icj-cij.org/docket/files/141/16010.pdf
I el link del resum de premsa d'aquesta mateixa resolució:http://www.icj-cij.org/docket/files/141/16012.pdf


Share/Bookmark