traducció - translate - traducción

5.4.11

Un simple qüestionari de 23 preguntes ens pot indicar si una infant és autista

Dissabte 2 d'abril va ser el dia internacional de l'Autisme. Moltes organitzacions han aprofitat per donar a conèixer el qüestionari M-CHAT. Una eina simple i efectiva que pot accelerar el diagnòstic de les persones amb autisme.
Els professionals de la medicina o de la psicologia són conscients de la importància del diagnòstic precoç dels trastorns de l'espectre autista, però no és una tasca fàcil. Per això la importància del M-CHAT, que ara es presenta, fruit de l'esforç de diverses institucions que l’ han adaptat a la població espanyola.
La comissió de Sanitat del Congrés dels Diputats va aprovar recentment i per unanimitat una iniciativa per la qual s'insta al govern a elaborar una guia de detecció precoç de l'autisme. La recomanació política és un reflex de la preocupació que la ciutadania presenta davant d’un trastorn que afecta un gran nombre de persones. Oficialment, a l'Estat Espanyol, es parla de 1 de cada 150 persones. A altres països europeus es parla de 1 de cada 100.
La Llista Modificada de Verificació per l'Autisme en Nens Petits (M-CHAT) és el mètode utilitzat internacionalment des de fa més de 10 anys per detectar trastorns de l'espectre autista en nens en edats compreses entre els 18 i els 60 mesos. El qüestionari consta de 23 ítems, subdividits internament en les categories de normals o crítics. Es considera que el menor haurà de ser avaluat per un equip especialitzat si en el qüestionari falla en 2 o més elements crítics, o si falla 3 elements en qualsevol àrea. No tots els casos en què es fallin suficients ítems tenen perquè complir els criteris per a un diagnòstic de l'espectre autista. No obstant això, existeix la possibilitat i estaria justificat que es fes una valoració diagnòstica per part d'un professional de la salut.
El qüestionari ha estat adaptat a la població de l'Estat Espanyol i, per tant, hauria de ser conegut per pediatres, psicòlegs, mestres, pedagogs, logopedes, etc.
Per a més informació, i per trobar el qüestionari online, aneu a:

Share/Bookmark