traducció - translate - traducción

22.5.17

El dia D de la Hisenda catalana

El dia D de la Hidesnda Catalana Foto: Arxiu d'El Punt/Avui

La veritable Hisenda catalana, amb majúscules, ja té data de naixement. L'1 de setembre del 2017 està marcat amb fluorescent en el calendari dels responsables de les finances de la Generalitat, i ho està perquè aquell dia confluiran la majoria d'esforços que han dedicat en l'últim any i mig perquè l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) actuï ja amb totes les seves funcions potencials. Si l'òrgan es va concebre fa deu anys, el 2007, per un acord parlamentari impulsat pel tripartit, i els posteriors governs en van fer la gestació incorporant-hi millores i més capacitat de gestió, serà al setembre quan veurà definitivament la llum: esgotarà el recorregut competencial estatutari i se situarà amb tots els fonaments collats per créixer, si cal, en un futur no gens llunyà, com a ens recaptador d'un nou estat. “Aquell dia tindrem sensació de control total sobre els impostos propis i cedits”, resumeixen des del departament, una sensació fonamentada en cinc grans potes.
Creix la xarxa d'oficines
Després del trasllat de la seu central a un modern i espaiós edifici a la Zona Franca de Barcelona l'abril del 2016, i la inauguració el febrer passat de l'oficina al Poblenou per cobrir el Barcelonès Nord, l'ATC disposa avui de cinc locals, comptant els de les altres capitals de demarcació. Doncs bé, la quantitat el dia 1 de setembre s'elevarà a 32 per l'addició de 14 oficines pròpies més (una en cada vegueria i una en cada comarca metropolitana, una de les quals a l'Hospitalet, on en principi no es preveia) i 13 més de compartides segons convenis amb ens locals, com el Consell Comarcal de la Segarra i la Sindicatura d'Aran.
Totes les obres ja estan adjudicades, amb un termini d'execució de dos mesos, als quals caldrà afegir unes setmanes més per instal·lar-hi el mobiliari i l'equipament informàtic. A tota la llista, a més, cal sumar-hi les 137 oficines de la xarxa Tributs de Catalunya, pertanyents a les diputacions, però on està implantat el model de finestreta única que els permet gestionar documentació fiscal de tributs corresponents a la Generalitat.
Es multiplica el personal
La plantilla de l'ATC, que l'1 de gener del 2015 era de 320 persones, havia pujat l'1 de maig passat a 450, que seran unes 470 quan s'acabi el mes. El veritable gran salt, però, ve ara, perquè fins al setembre es preveu que s'hi incorporin uns 300 treballadors més –part dels quals no es descarta que es cobreixin amb mobilitat interna–, fins a un total de 750, en virtut de convocatòries de places d'interinatge que s'han fet en les últimes setmanes: 44 que van sortir a l'abril (28 de cap i subaltern per a les oficines territorials, i 16 més de tècnics tributaris); 8 d'auxiliar administratiu, el 4 de maig, i 242 de diversos nivells per completar el personal a la nova xarxa, l'11 de maig. Dijous es publicava una última convocatòria de sis llocs per a l'Hospitalet.
La idea és concentrar al juny els processos de selecció, i que la majoria s'hi puguin incorporar entre el 15 de juliol i tot l'agost. Encara en l'últim trimestre, es preveuen cobrir 50 noves places més, sobretot per reforçar la recaptació executiva, amb la qual cosa l'ATC tancarà l'any amb uns 800 treballadors.
Recaptació executiva
Una de les principals noves funcions que d'entrada assumirà l'ATC, segons permet l'Estatut, és la recaptació executiva, és a dir, la que endega l'administració quan el contribuent és morós. Després de diversos anys de preparatius, de fet, el procés ja es va iniciar l'any passat, amb l'assumpció de la facultat d'embargar, primer, comptes corrents i, després, nòmines. A partir d'aquest juliol, en una tercera fase, s'estarà en condicions d'embargar béns immobles i, en una darrera, prevista cap al novembre, s'entrarà en béns mobles i valors, amb les subhastes subsegüents.
El 2016, d'un potencial de 70.000 deutes de què ja es podia fer càrrec, l'ATC ja en va assumir 60.000. L'objectiu és que l'1 de setembre en pugui cobrir uns 400.000, i que aquesta quantitat es dobli en el darrer quadrimestre i arribi als 800.000 l'1 de gener del 2018, quan es podrà fer càrrec de la totalitat de deutes fiscals del país de tributs no estatals.
Aquest creixement exponencial és possible gràcies a l'assumpció de l'executiva dels tributs propis i cedits, que posa fi a la situació “absurda”, segons el govern, que es tinguessin les competències però es tornessin a l'Estat. S'hi arriba també, però, gràcies a la signatura de convenis amb altres ens i administracions per gestionar els seus deutes. És el cas, per exemple, del Servei Català de Trànsit (SCT), amb el qual al febrer es va signar l'acord perquè l'ATC es faci càrrec d'uns 300.000 expedients a l'any que fins ara assumia l'Estat. El mateix s'ha fet amb les quatre diputacions, consells comarcals com el de la Selva i municipis com Barcelona i Sabadell. A més, s'està en la fase final de negociació amb altres grans ajuntaments, amb els quals s'espera signar nous convenis abans del setembre. La idea era substituir un servei que fins ara es creia que el feia l'administració estatal, però que els responsables de la Hisenda catalana s'han trobat amb la sorpresa que en molts casos no cobria ningú.
Liquidadors absorbits
L'1 de setembre és la data també marcada –dos mesos abans que expiri el conveni actual, que es va denunciar l'octubre passat– perquè l'ATC assumeixi les tasques que tenia delegades als registradors de la propietat per a la liquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions, que a partir de llavors assumirà la xarxa abans descrita. El govern ja ha incorporat en els últims mesos alguns treballadors d'aquestes oficines, i confia que la majoria dels 300 empleats nous que entraran d'aquí al setembre provindran també d'aquest col·lectiu, que fins ara comptabilitzava 277 persones a Catalunya. De fet, un primer conveni de gravació amb els registradors ja va ser extingit al gener, i des del febrer les tasques les fa directament l'ATC.
Amb l'extinció d'aquests convenis, la Generalitat no només guanya control, sinó que s'estalvia un grapat de diners. El 2016, sense anar més lluny, va pagar 27 milions als registradors (i cinc més a la Hisenda estatal per l'executiva, a més de cinc més el SCT). El cost de la nova estructura de l'ATC, en canvi, serà d'encara no la meitat, prop de 13 milions, dels quals a més en recuperarà set, que li pagarà el mateix SCT (5) i les administracions locals a qui es farà el servei (2). De pagar 32 milions, doncs, la Hisenda catalana passarà a pagar-ne uns sis.
Programari informàtic
Tot plegat seria impossible d'implementar sense l'ambiciosa renovació del programari informàtic. El programa G@udí, focalitzat en la recaptació executiva, ja està gairebé desenvolupat i culminarà al juliol amb la possibilitat d'embargar béns immobles. El mateix 1 de juliol, es posarà en marxa una primera versió, que al setembre ja estarà molt millorada, del nou programa e-Spriu, per al primer cobrament de l'impost sobre les begudes ensucrades.
L'e-Spriu és clau perquè, per primer cop, dona capacitat per cobrar impostos massius, és a dir, els que afecten regularment una majoria de població, a diferència dels que l'ATC té ara, que són puntuals. El nou programa, així, permetrà implantar l'impost sobre 4,5 milions de vehicles contaminants, que ja es merita des de l'1 d'abril i es cobrarà efectivament l'1 de gener. Tots els nous tributs, com el de grans superfícies i el d'estades en establiments turístics, ja s'estan programant sobre l'e-Spriu, que també estarà a punt per assumir quan calgui altres tributs massius que l'ATC pugui heretar, com l'IVA i l'IRPF.

LES DATES


01.07.17
Renovació
dels sistemes informàtics: el G@udí podrà embargar immobles i l'e-Spriu cobrarà les begudes ensucrades.

LA XIFRA


01.01.18
La Hisenda catalana
s'haurà fet càrrec de la totalitat de deutes fiscals del país procedents de tributs no estatals.

26
milions
s'estalviarà l'ATC per l'extinció del conveni amb els registradors i l'assumpció d'executiva que feia l'Estat.
Font:
El Punt Avui - El dia D de la Hisenda catalana | Òscar Palau | barcelona | Política | El Punt Avui | Notícia

Share/Bookmark