traducció - translate - traducción

4.5.19

El dret a l'autodeterminació és un dret fonamental de tots els pobles i vigent | Xavier F. Domènech

Pots seguir el Canal de Telegram de Boladevidre: https://t.me/BoladevidreOficial

Resultat d'imatges de right of self determination


Xavier F. Domènech


FIL de Twitter
Per qué crec que Catalunya no només es pot acollir al dret d'autodeterminació sino que fins i tot està legitimada per proclamar una Declaración Unilateral d'independència en cas que l'Estat espanyol impedís un referéndum? Un petit resum en aquest FIL

El dret a l'autodeterminació és un dret fonamental i universal de tots els pobles, vigent en el dret internacional a partir de la Carta de NU del 1946 i reconegut de nou el 1976. L'unionisme declara aquest dret com a inexistent o, en cas d'existir, no aplicable a Catalunya.

Tot el contrari. El dret d'autodeterminació és un dret inalienable de Catalunya com a comunitat nacional, i li permet decidir sobre el seu futur, ja sigui dins l'Estat espanyol o fora d'ell per constituir un nou Estat sobirà, si aquesta és la voluntat dels seus ciutadans.

En relació a les interpretacions restrictives del dret d'autodeterminació que el consideren només aplicable als processos de descolonització, només dir que no implica, necessàriament que Catalunya no pugui exercir-lo. I el motiu és simple:

"L'ABSÈNCIA DE REGULACIÓ DE L'EXERCICI D'UN DRET NO SIGNIFICA NEGACIÓ DE LA SEVA EXISTÈNCIA" (Glasser, CDCAB), des del moment q el dret ha estat formulat amb caràcter general i sense establir cap excepció. Cat reuneix totes les condicions requerides per exercir aquest dret.

Seria un absurd negar que Catalunya té una història mil.lenària, un idioma propi, una legislació (dret civil) i institucions pròpies, estructura social i econòmica diferenciada i, sobretot, una voluntat manifestada durant segles de mantenir una identitat pròpia.

La legalitat vigent no és un obstacle insalvable. "A les societats realment democràtiques no és la llei la que determina la voluntat dels ciutadans, si no que és aquesta la que crea i modifica la legalitat" (CDCAB).

El dret internacional podria justificar una DUI en cas que el govern espanyol impedís reiteradament un referèndum o es negués a acceptar el resultat. Les qüestions fonamentals de la legitimitat jurídica d'una DUI en contradicció amb la legalitat vigent estan resoltes.

I estan resoltes amb la resolució del Tribunal Internacional de Justícia de Den Haag sobre el cas de Kosova, al dictaminar que l'Assemblea Kosovar no operava com a institució d'autogovern de l'administració preexistent, si no que se'n situava al marge...

...en virtut de les facultats que li conferia la representació democràtica de la voluntat popular. Es a dir, es considerava QUE ES CREAVA UNA NOVA LEGALITAT. Un fet que podria passar perfectament a Catalunya si es fan les coses tal com s'han de fer i endavant les atxes.


Pots seguir el Canal de Telegram de Boladevidre: https://t.me/BoladevidreOficial

Share/Bookmark