traducció - translate - traducción

11.8.10

PAS A PAS, PERÒ HI VULL LES ESQUERRES

Importantíssima decisió per a la nostra nació 
La internacional liberal, tercer grup parlamentari europeu, reconeix la nació catalana.

El secretari general de la organització demana als partits catalans i espanyols "que es compleixi la voluntat del poble català" 
El secretari general de la Internacional Liberal -la federació mundial de partits liberals-, el macedoni Emil Kirjas, considera que "no té sentit" que el Tribunal Constitucional tombés l'Estatut de Catalunya que es va aprovar en referèndum. "La Internacional Liboral dona ple suport a l'existència de la nació catalana i la necessitat que el català sigui reconegut". Per això, Kirjas celebra que més d'un milió de persones sortissin al carrer per reivindicar els seus drets el 10 de juliol. "Durant més de dues dècades, aquesta ha estat l'expressió més gran per al dret a l'autodeterminació d'Europa, i m'atreviria a dir de tot el món", ha dit.

El secretari general de la federació mundial de partits liberals, organització de la qual forma part
Convergència i Unió, ha demanat als partits catalans i de l'estat espanyol que prenguin les seves responsabilitats per aconseguir que es compleixi la voluntat del poble de Catalunya.

"Donarem el nostre suport als nostres companys catalans al Parlament Europeu, a la Comissió Europea i allà on faci falta", ha dit Kirjas, qui considera "alarmant" el fet que el TC hagi retallat un Estatut. El liberal, meravellat per la multitud de persones que va manifestar-se al passeig de Gràcia el 10 de juliol, troba lloable que el poble de Catalunya sortís al carrer per "demanar respecte".


International Liberal recognizes the Catalan nation

The Secretary General of the organization calls on Spanish and Catalan parties' willingness to respect the Catalan people's decision

The Secretary General of the International Liberals, the world federation of liberal parties, the Macedonian Kirjas Emil believes that "there is no sense" that the Spanish Constitutional Court tombs the Statute of Catalonia approved in a referendum by Catalan people. "The International Liberals gives full support to the existence of the Catalan nation and the need that Catalan language be recognized." Therefore, Kirjas celebrates that more than one million people took to the streets to assert their rights on July 10 . For over two decades, this has been the largest expression for the right to self-determination not only in Europe, but I would dare to say, all over the world" he said.

The Secretary General of the Federation of liberal parties worldwide, the organization in which Convergencia i Unió (CiU) forms part of, has asked the political parties from Catalonia and Spain to comply with their responsibilities in order to ensure that it fulfills the will of the people of Catalonia.

"We will give our support to our fellow Catalan Parliament, the European Commission and there where necessary," said Kirjas, who considered "alarming" the fact that the Spanish Constitutional Court has cut the Catalonian Statute after being accepted by Catalonians on Referendum. Liberal, awed the crowd of people showed up in Barcelona, on 10
th of July, finds worthy that people of Catalonia marched in to "demand respect".

Share/Bookmark