traducció - translate - traducción

28.8.10

WELCOME TO HELL - TRIBUT A BÒSNIA I HERCEGOVINA

ATENCIÓ! tarda alguns minuts en carregar. Espereu que estigui completada la càrrega per veure'l
PAŽNJAPotrebno je pet minuta za učitavanje. Pričekajte da vidite utovara je potpuni
ATTENTIONtakes some minutes to load. Wait to see the loading is completeA finals d'aquest agost de 2010, fa quinze anys que vaig tornar del meu primer viatge a Bòsnia. Fins a finals de la dècada dels 90 van ser més d'una dotzena, duent a terme diversos projectes relacionats amb la cultura i el teatre.
Des dels esdeveniments d'Srebrenica, gran part de les persones que fugiren de la població van ser acollits a Tuzla, ciutat del meu primer viatge; fins a la restauració del Festival MESS de teatre, a Sarajevo, passaren cinc anys, en què vaig poder observar el final de les hostilitats bèliques, la "pau" dels acords de Dayton, i la"normalització" d'un país impossible, doncs va ser decidit a instàncies internacionals, a partir dels objectius militars dels agressors.
Totes les persones que vaig conèixer i estimar, tenen un record molt present encara, diria que per sempre; a elles i ells vull dedicar-los aquest muntatge amb fotos meves i manllevades de Gervasio Sànchez.

Krajem kolovoza ove godine 2010, prije petnaestak godina sam se vratio iz moje prvo putovanje u Bosnu. Sve do kasnih 90-ih bili su desetak ili više, provode razne projekte vezane za kulturu i kazalište.
Od događanja u Srebrenici, mnogi od onih koji su napustili grad je pozdravio u Tuzli, gradu na moj prvi put, da obnovi kazališnog festivala MESS u Sarajevu, proveo je pet godina u kojima sam mogao promatrati kao stvarnoj ratom prestanka neprijateljstava, "mir" u Daytonu, i "normalizaciju" u zemlji nemoguće, jer je bio odlučan u namjeri da međunarodna tijela, od vojnih ciljeva agresora.
Sve osobe koje poznajem i volim, još uvijek su vrlo prisutni rekord, da bi zauvijek i žele im posvetiti im ovaj montaža fotografija mojih vlastitih i posuđenih Gervasio Sanchez.
Share/Bookmark