traducció - translate - traducción

17.8.10

SÓN L'ESTÚPID I L'HOME APM LA MATEIXA PERSONA?

Dit estúpid en la tercera accepció de l'adjectiu, segons el dE:
estúpid -a [
æstúpit ] 1 adj 1  m i f Molt curt d’enteniment. 2  p ext Que denota molt poc enteniment. Frase estúpida. 3  adj i m i f desp
Dit de la persona que molesta, irrita, etc, per la seva manca d’oportunitat, de discreció, per la seva presumpció, etc.Share/Bookmark