traducció - translate - traducción

8.2.12

Per què cal defensar l'actual model d'escola en català?

Per què cal defensar l'actual model d'escola en català? Per què és un model d'èxit? Per què ens cohesiona amb els nostres veïns? Per què els intents per segregar els alumnes per raó de llengua van en contra del conjunt de la societat?
En Jordi, la Marina, en Carles, la Mercè, en Manel, la Corina, Pau, en Severiano i en Carles ens ho expliquen, alt i clar. Fills de pares no-catalanoparlants, tots ells ens donen bons motius per reivindicar l'escola en català.
Malgrat les mancances que encara hi puguem detectar, l'actual sistema escolar és plenament vàlid i útil per al conjunt de la ciutadania, fins al punt que compta amb l'aval científic de la Unesco i del propi president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, que va assegurar que era extrapolable a d'altres països de la UE.
És per tot plegat que Òmnium Cultural-Anoia ha elaborat aquest audiovisual, per cridar clar i català: "Per un país de tots, l'escola en català!"
FONT:Share/Bookmark