traducció - translate - traducción

30.7.13

Els Dietaris de la Generalitat del 1411- 1713 complerts. Pots baixar-los o consultar.

Dietari de la Diputació del General de Catalunya - 1454 a 1472,
publicat el 1950
El dietari de la Generalitat, o dietari de la Diputació del General, és un recull i registre diari dels esdeveniments militars, polítics i religiosos del Principat de Catalunya. Aquesta pràctica administrativa diària es va realitzar des del 1411 fins al 1714 sense interrupcions destacades.
Les anotacions van agrupades per triennis que comencen el primer d'agost i acaben el 31 de juliol. Es conserven 109 volums manuscrits del 1411 al 1711. L'últim volum fins al 1714 va ser destruït a l'època borbònica. L'autor encarregat era l'escrivà major de la Diputació del General. En algunes ocasions els autors afegien al text observacions al marge, dibuixos al·lusius als fets més destacats i documents cosits al dietari (memorials, cartes, etc). Els anys 1454 a 1472 amb Jaume Safont com a escrivà són els més rics en informacions i anotacions.
Una selecció de textos va ser editada el 1889 per Josep Coroleu i Inglada. L'IEC va emprendre una edició crítica comentada, però va ser destruïda el 1939. La Generalitat de Catalunya va iniciar, l'any 1994, l'edició completa i al juny de 2007 s'han acabat de publicar els 10 previstos (del 1411 al 1714). El setembre de 2010, la Generalitat de Catalunya va posar el text complet dels Dietaris a disposició dels estudiosos i de totes les persones interessades en aquests documents, de forma gratuïta, a través del web del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Són més de 15.000 pàgines plenes d'informació, noms, successos, etc., accessibles en línia.
Exemple de l'anotació feta el 17 d'abril del 1456:
«El dissabte dia 17 fou feta crida pública per la ciutat de Barcelona que la festa de Sant Jordi (23 d'abril) fos celebrada per tothom, ja que la Cort General del Principat de Catalunya, que ara celebra reunió al claustre de la catedral de la ciutat, ho ha decretat així.»
— Jaume Safont, Dietari de la Generalitat
Enllaços per volums:


Share/Bookmark