traducció - translate - traducción

24.1.15

EL MOTÍ DELS VELLUTERS (21 gener 1856). Vídeo

El Motí dels Velluters fou una de les primeres reivindicacions del proletariat urbà de València, i alguns autors el consideren com la primera manifestació de la lluita de classes a aquesta ciutat. Aquests fets expressaven tensions ciutadanes més amples que desembocaren a l'abril següent, i sota el crit de "Morin els rics", en importants revoltes socials. A la fi de 1856, catorze velluters que es reunien per llegir un periòdic tingueren la idea de fundar la Cooperativa "La Proletària", organització obrera de resistència.

Fonts:
https://www.youtube.com/watch?v=WdMWhvxUsLI#t=16
http://xara.carevolta.org/250114-el-moti-dels-velluters


Aquesta representació festiu-reivindicativa es va fer el 21 de gener del 2014.

Share/Bookmark