traducció - translate - traducción

2.1.15

TORNEN LES LLEIS FRANQUISTES

El Consell aprova la llei de Senyes d'Identitat pròpia del règim franquista

La norma permetrà a l’Observatori, en el qual no estan ni l’AVL ni el CVC però sí Rat penat i la seccionista RACV


FONT: http://www.laveupv.com/12535
RedactaVeu / Europa Press / València.


El País Valencià ha donat aquest dimarts un pas de 40 anys enrere amb l’aprovació del projecte de llei de les ‘Senyals d’Identitat’ del poble valencià, pròpia de la dictadura franquista anterior a la instauració de la Democràcia, malgrat el rebuig expressat tant per part de les forces de l'oposició com d'institucions, universitats i entitats i col·lectius representants de la societat civil de País Valencià.  

En aquest sentit, el ple del Consell ha aprovat aquest dimarts en solitari el projecte de llei de Reconeixement, Protecció i Promoció dels Senyals d'Identitat del poble valencià que permetrà “retirar o no atorgar subvencions públiques a aquelles activitats que suposen un greuge o un menyspreu” cap a aquests senyals d'identitat.


AVL i CVC fora de l'Observatori per no ser “entitats properes a la societat cicil”

Per a defensar aquesta i altres senyes d'identitat establertes en la norma, entre elles els 'bous al carrer' -que ho declara patrimoni cultural immaterial valencià-, es crea l’Observatori de Senyes d'Identitat, que tindrà la facultat de  “vetllar per la defensa de la identitat, valors i interessos del poble valencià”. El conseller ha justificat l'absència de l'AVL i el CVC d'aquest observatori dient que es pretén donar cabuda en aquest òrgan col•legiat a altres entitats ‘més properes ’a la societat civil.

L’Observatori podrà demanar a la Generalitat que reclame subvencions públiques a entitats l'activitat de les quals atempte contra els senyals d'identitat. El Consell ha inclòs una recomanació del CJC en aquest sentit, per a introduir en les bases de convocatòria de subvencions aquest advertiment.

Inquirit per qüestions relacionades amb la llengua i la defensa de la mateixa, Santamaria ha recordat que la llei ha de passar, per a la seua aprovació, pel tràmit parlamentari, on "es veurà qui defensa els valencians i qui, una integració cultural i lingüística que aquest Consell no vol compartir".
 

El conseller Santamari i la portaveu Català, aquest matí. Foto: EP

La composició d'aquest Observatori, els membres del qual no percebran remuneració, inclou entre  altres,   membres del Rat Penat; la Real Acadèmia de Cultura Valenciana; el Tribunal de les Aigües; la Junta Rectora del Patronat del Misteri d'Elx; Patronat de la Festa de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí; Federació de Pilota Valenciana; Federació de Folklore valenciana; Federació de Societats Musicals valenciana  i Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer.

El conseller de Governació, Luis Santamaria, ha explicat després del ple del Consell que la norma elaborada pel Govern valencià ha obtingut el vistiplau del Comitè Econòmic i Social (CES) i el Consell Jurídic Consultiu (CJC) perquè inicie la seua tramitació parlamentària en les Corts Valencianes, després que s'hagen inclòs algunes de les aportacions realitzades per aquests òrgans consultius.

Duplicitat de competències del CVC?

Santamaria ha explicat que el dictamen del CES assenyala que es tracta d'una norma "lloable" per la defensa dels senyals d'identitat, però també fa una reflexió sobre la possibilitat que institucions com el CVC podrien assumir aquesta funció. De la mateixa manera, en el dictamen del CJC, Margarita Soler adverteix que l'Observatori encarregat de vetllar pel respecte dels senyals d'identitat, el caràcter de la qual serà consultiu, pot incórrer en duplicitat de competències amb el CVC.

El titular de Governació, no obstant açò, ha expressat la seua discrepància respecte a aquest punt i ha argumentat que les funcions del CVC són d'assessorament en matèria lingüística, mentre que aquesta llei és “identitària” i “no una norma filològica”. Sobre aquest tema, ha apuntat que la definició de valencià s'estableix en l'estatut d'autonomia.

Així mateix, ha recordat que les competències del CVC han sigut establertes per l'estatut d'autonomia i que per a modificar-les faria falta una majoria de tres cinquens del Parlament valencià, mentre que aquesta llei requereix una majoria simple per a la seua aprovació.

El projecte de llei “dóna una especial rellevància” a la llengua valenciana com a “principal senyal d'identitat” i estableix que el "respecte a la llengua valenciana com a senyal d'identitat implica defensar la seua individualitat respecte a les altres llengües de l'Estat i el seu valor com a patrimoni propi i exclusiu del poble valencià".

Les Senyes d’identitat de l'article 6

L'article 6 assenyala que es reconeixen com a senyals d'identitat del poble valencià els símbols “de la Comunitat Valenciana” als quals es refereix la llei 8/1984 del 4 de desembre per la qual es regulen els símbols valencians i la seua utilització.

De la mateixa manera, el citat article estableix com a senyals: la llengua valenciana i els seus usos, de conformitat amb la tradició històrica o popular; el Segle d'Or de la llengua valenciana; els Reals Monestirs de Santa Maria del Puig i Santa Maria de la Valldigna; l'Arxiu de la Corona d'Aragó, en els termes previstos per la Llei 4/1998 de l'11 de juny del Patrimoni Cultural valencià; el 9 d'Octubre; Els Furs i el Dret Civil Foral Valencià; els béns de la Comunitat declarats patrimoni de la Humanitat, així com els altres béns que es reconeixen en la Llei 4/1998 de l'11 de juny del Patrimoni Cultural Valencià.

L'article 6 també arreplega la música i els instruments tradicionals valencians; les bandes de música i les societats musicals; el cant d'estil i el folklore valencià; els esports autòctons, i els tradicionals de les comarques valencianes i, especialment, la pilota valenciana i la columbicultura; les festes tradicionals del País Valencià i l'art pirotècnic; els festejos taurins tradicionals (bous al carrer); les manifestacions religioses arrelades en la nostra tradició; la gastronomia i productes autòctons i la indumentària típica de les diferents poblacions de les comarques valencianes.


 

Share/Bookmark