traducció - translate - traducción

17.3.17

FEM-LO FORA DEL PARLAMENT EUROPEU!

Signa la petició dirigida al President del Parlament de la UE i a tots els diputats:


"Demanem al Parlament Europeu que suspengui l'eurodiputat polonès Janusz Korwin-Mikke després del seu discurs d'odi sobre les dones i els emigrants, i després de fer la salutació nazi a la cambra. Aquests actes constitueixen una violació de la normativa del Parlament i traeixen els valors de la totalitat UE, que el nostre Parlament ha de defensar ".

Més informació:

Un membre del Parlament Europeu acaba d'afirmar que les dones han de guanyar menys, ja que "són més febles, més petites i menys intel·ligents"! Si actuem ara, podem fer fora aquest enemic.

Aquest mateix eurodiputat polonès ha utilitzat el Parlament per difondre l'odi: la comparació dels emigrants amb "excrements" tot fent la salutació nazi davant a cambra! Fins ara ha estat sancionat amb multes simbòliques, però ara el Parlament l'està investigant i si suficients de nosaltres demanem la seva suspensió completa, es pot aconseguir.

La decisió es podria prendre "en qualsevol moment". Entra ara per instar els euro-diputats per expulsar del Parlament aquest enemic sexista i racista .Sign the petition to the President of the EU Parliament and to all MEPs:
"We ask the European Parliament to suspend the Polish MEP Janusz Korwin-Mikke following his hateful remarks about women and migrants, and after making a Nazi salute in the chamber. These acts are in violation of the Parliament’s rules and betray the values of the entire EU which our Parliament is elected to defend."

More Information:


A member of the European Parliament just said that women should earn less because they "are weaker, smaller and less intelligent"! If we act right now, we can kick this hater out.  

This same Polish MEP has used the Parliament to spread hate: comparing migrants to “excrements” and making a Nazi salute in the chamber! So far he has been sanctioned with symbolic fines, but now Parliament is running an investigation and if enough of us ask for his full suspension, we can make it happen.   

The decision could come *any moment*. Sign now, let’s urge our MEPs to kick this sexist, racist hater out of Parliament.Avaaz - EU: Kick hate out of Parliament
Share/Bookmark