traducció - translate - traducción

13.12.17

URGENT!!! MISSIÓ LIMITADA D'OBSERVACIÓ ELECTORAL

Pots seguir el Canal de Telegram de Boladevidre: https://t.me/BoladevidreOficial


Benvingudes i benvinguts a ODEMEnguany hem constituït i registrat l'associació Observadors per la Democràcia (ODEM) d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya i la Llei orgànica 1/2002.
Els objectius de l'associació són promoure els valors democràtics, enfortir els processos de socialització política, contribuir a la millora del sistema electoral i dels procediments de representació política, millorar el coneixement dels principis reguladors dels processos electorals, consolidar una xarxa catalana d'experts en temes d'observació i assistència electoral i promoure la cooperació en aquest àmbit. Per aconseguir aquestes finalitats, entre d'altres activitats, l'associació observa processos electorals.
L'associació està constituïda per un grup d'experts catalans amb una gran experiència en l'àmbit de l'observació electoral internacional.  

Convocatòria


Observadors per la Democràcia, ODEM, desplegarà una MISSIÓ LIMITADA D'OBSERVACIÓ ELECTORAL el proper 21 de desembre del 2017 a Catalunya. Els seus objectius són: reforçar la transparència i la credibilitat del procés electoral i promoure'n la confiança de la societat catalana.
En aquest sentit, ODEM està buscant voluntaris/es que vulguin fer d’observadors/es electorals el 21D.
El termini per enviar la sol•licitud és el 13 de desembre del 2017 a les 17:00.
Requisits/ Cal:
1- Ser estudiant universitari, graduat/da o llicenciat/da o equivalent.
2- Estar censat com a elector/a a Catalunya.
3- Tenir disponibilitat el 21D.
4- No participar com a interventor/a o apoderat/da de cap llista electoral que concorri el 21D o en una mesa electoral.
Els/les interessats/des poden enviar un correu electrònic a: observadors.odem@gmail.com
amb:
1- CV
2- Número de telèfon
3- Còpia del DNI
La selecció procurarà tenir en compte l’equilibri entre gèneres, la representació dels diferents territoris i anima les persones amb alguna discapacitat o necessitat especial a formar-ne part.
Agraïm molt sincerament el vostre interès.

Membres de la Junta


Mar Aguilera i Vaqués
És professora de dret constitucional a la Universitat de Barcelona. És membre del Fons de Defensa Ambiental.
Ha participat com a observador electoral i directiva en missions d'observació arreu del món amb la UE, la OSCE i OAS. 

Noemi Morell i Alsina
És advocada amb experiència en diferents sistemes legals i és consultora en cooperació al desenvolupament i en formació per a vàries entitats socials com la Fundació FICAT i la Casa Mali.
Ha participat en missions d'assistència tècnica i d'observació electoral desplegades per les principals organitzacions internacionals.

Andreu Solà i Martín
És professor de conflictogia i relacions internacionals de la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Blanquerna. 
Ha participat en nombroses missions d'observació electoral, la major part a l'Àfrica. 
Font: ODEM:

Pots seguir el Canal de Telegram de Boladevidre: https://t.me/BoladevidreOficial

Share/Bookmark