traducció - translate - traducción

21.4.10

INVESTIGAR ELS CRIMS CONTRA LA HUMANITAT NO ÉS DELICTE


1.000.000 de morts en execucions, bombardejos, desnutrició, assassinats, combat...
50.000 exiliats a Veneçuela, Mèxic, Argentina, Xile, República Dominicana,...
300 fosses comunes localitzades amb milers de persones enterrades
Èxode cap a França de 465.000 espanyols
30.000 nens robats a les seves mares i pares
200 camps de concentració i U.D.T
Més 113.000 desapareguts


CONVOCATÒRIA
BARCELONA
24 ABRIL 18:30 h
Pl Sant Jaume
- CONVOCATÒRIA A TOT L'ESTAT, A LA MATEIXA HORA I DATA -
A GARZÓN
JO RECOLZO
INVESTIGAR ELS CRIMS CONTRA LA HUMANITAT NO ES DELICTE.
DONEM SUPORT AL JUTGE BALTASAR GARZÓN
Els ciutadans demòcrates de l’Estat espanyol, i del món, volem manifestar el nostre
absolut rebuig a la vergonya que ha perpetrat el magistrat Luciano Varela Castro, amb l’acte de
la Sala penal, del Tribunal Suprem, per la causa especial 20048/2009.
El Tribunal Suprem tramita les querelles, per prevaricació, presentades per “Manos Limpias” i
“Falange Espanyola” contra el jutge Baltasar Garzón. El fonament al·legat és l’excés en les
competències en la investigació dels crims de la Guerra Civil i el franquisme.
Garzón acusava Franco i altres membres del seu Govern de “detenció il·legal forçada de
persones en un marc de crims contra la humanitat”, dintre d’una “activitat criminal planejada i
sistemàtica de desaparició i eliminació de persones per raons ideològiques”.
S’acusa Garzón de prevaricar, és a dir, de dictar resolucions injustes sabent que ho són i es
considera que existeix causa probable per l’adopció de diverses resolucions, i per la consciència
d’antijuridicitat i oposició a l’Ordenament Jurídic.
En aquest sentit, s’invoca la llei d’amnistia 46/1977, preconstitucional, i s’oblida que la
Constitució Espanyola vigent disposa en el seu article 10.2 que les normes relatives als drets
fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la
Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre aquestes
matèries ratificats per Espanya.
Deia Martin Luther King que la injustícia en qualsevol lloc és una amenaça a la justícia a tot
arreu. Convé recordar que alguns magistrats del Tribunal Suprem van jurar davant Déu lleialtat
al “Caudillo y los Principios Fundamentales del Movimiento”.
Convé preguntar-se si la competència o incompetència que s’al·lega poden implicar que les
sentències del jutge Garzón fossin injustes, i es pogués doncs, sol·licitar la nul·litat d’aquestes, si
així ho estima l’autoritat judicial competent, jutjar al jutge només respon a una perversió
política del sistema judicial, que ve a manifestar un brindis al franquisme que va costar tantes
vides al país, i a Europa.
Manifestem que totes les víctimes, al marge de les seves conviccions polítiques, mereixen la
justícia, que la nostra Justícia no segueixi sent injusta, per raons polítiques, i continuï sense
complir amb les obligacions que els tractats internacionals, i la Declaració Universal de Drets
Humans, imposen.
Alguns dels signants:
Adam Martin (Periodista) Juan Potau (Actor)
Anna Soler Pont (Agent literari) Pilar Rahola (Escriptora)
Berta Marsé (Escriptora) Manuel Outumuro (Fotògraf)
Carles Balagué i Mazón (Director de cinema) Manuel Perona (President de la Assoc. per a la
Carmen Elías (Actriu) recuperació de la memòria històrica de Catalunya)
Carmen Domingo (Escriptora) Pere Vall (Periodista)
Elisenda Roca (Periodista) Ricard Domingo (Productor)
Isabel Coixet (Directora de cinema) Rubén García Cebollero (Escriptor)
Javier Gurruchaga (Cantant) Rosa Regàs (Escriptora)
Joan Carles Gallego i Herrera (CC.OO de Catalunya) UGT Catalunya
Joaquim Oristrell (Director de cinema) Associació d’Estudiants Progresistes
Jordi Miralles (Diputat. Coord. D’EUiA) Grup ciutadans/es “Investigar els crims contra la humanitat
Josefa Bauló Doménech (Publicista) no es delicte. donem suport al Jutge Baltasar Garzón”
Juan Marsé (Escriptor)
Share/Bookmark