traducció - translate - traducción

5.9.12

CAPÍTOL 10: LA PROCLAMACIÓ DE L'ESTAT CATALÀ

Companys i altres membres del Govern, detinguts
després del fets del 6 d'Octubre

Amb el rerafons de la Llei de Contracte de Conreu, les relacions entre el govern català i el govern espanyol, eren molt tenses. A principis del mes d’octubre de 1934, va accedir al govern espanyol, la CEDA, un partit clarament feixista. Per tal de protestar, les forces obreres i republicanes, van cridar a la vaga general, pel dia 6 d'octubre.

En defensa dels drets del Principat i de tots els territoris, els nacionalistes catalans van demanar al President Companys que proclamés l’Estat Català dintre de la República Federal Espanyola. Així ho va fer Companys, el 6 d’octubre de 1934.
Amb aquesta proclamació, es trencaven les relacions amb el govern de la República, però el moviment no va tenir cap mena d’organització i molt poca gent va donar suport a la proclama de Companys. Unes hores desprès, l’exèrcit espanyol, irrompia al Palau de la Generalitat i va controlar alguns nuclis de resistència.

La proclamació de l’Estat Català va ser feta amb precipitació, improvisació i presses. A més els partits republicans espanyols afins i els sindicats no van respondre.
El govern espanyol republicà va intensificar el seu domini sobre La Generalitat i la llei de Conreus fou anul·lada, com també la pròpia Generalitat i així suprimida la petita llibertat aconseguida. El President Companys, amb el seu govern i els seus col·laboradors foren condemnats a trenta anys de presó. A més centenars de pagesos van ser desnonats de les seves terres i el moviment obrer frenat violentament.

A Mallorca i Menorca el moviment del 6 d’octubre va ser seguit amb veritable simpatia, i a València van ser suspesos molts regidors valencianistes per la seva participació en les vagues.

Mentrestant seguí augmentant la tibantor politicosocial, tant a Catalunya com arreu de l’Estat Espanyol i cada dia era més fort l’enfrontament entre els sectors de les diverses tendències.

Share/Bookmark