traducció - translate - traducción

30.9.12

IL·LEGAL LA VEU DEL POBLE?

Estan desesperadets i han perdut la xaveta (la raó ja fa més temps). Diuen que Catalunya va cap a l'abisme, que si la caixa de Pandora, que si ens esfondrarem econòmicament... Però, tant com ens estimen, haurien d'estar ben contents! Si som la rèmora d'Espanya, segur que ells viuran molt millor, no? Llàstima que aquest discurs, entre d'altres petiteses, es contradigui amb els intents de "retenir per força" a qui aspira al dret internacional d'emancipar-se; el dret a la llibertat! Més encara: el dret a decidir! 

La vicepresidenta espanyola, Sor Aya, s'ha tret de la màniga el seu as de sempre: la Constitució; la bíblia en vers! Amenaça que el seu govern impedirà que Catalunya consulti el poble. Ignorant qui era Montesquieu, ja ha anunciat allò que dirà el seu tribunal (com a la sentència de l'Estatut). S'hi poden posar fulles! Ella, tot el seu partit i els palmeros Rubalcaba, Bono i Sabaté (que té més PSOE que PSC?) han dit que la consulta no seria legal. I què? Els Drets Humans estan sempre part damunt de lleis conjunturals i més si són repressores! Com deia Ghandi, les lleis injustes no s'han de respectar! On s'ha vist mai que es pretengui il·legal consultar el poble? Sor Aya no deu haver llegit la Declaració Universal dels Drets Humans. Ni, tampoc, aquest document: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-10733

Es tracta del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, signat a Nova York l'any 1966 que, l'any 1976 va ratificar Espanya, amb la signatura de l'actual cap d'estat, Joan Carles I de Borbó. L'article 1 (el transcric en espanyol per a la seva intel·ligència) és per pixar-se de rialles: 

1. TODOS LOS PUEBLOS TIENEN EL DERECHO DE LIBRE DETERMINACION. EN VIRTUD DE ESTE DERECHO ESTABLECEN LIBREMENTE SU CONDICION POLITICA Y PROVEEN ASIMISMO A SU DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL.
2. PARA EL LOGRO DE SUS FINES, TODOS LOS PUEBLOS PUEDEN DISPONER LIBREMENTE DE SUS RIQUEZAS Y RECURSOS NATURALES, SIN PERJUICIO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA COOPERACION ECONOMICA INTERNACIONAL BASADA EN EL PRINCIPIO DE BENEFICIO RECIPROCO, ASI COMO DEL DERECHO INTERNACIONAL. EN NINGUN CASO PODRIA PRIVARSE A UN PUEBLO DE SUS PROPIOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA.
3. LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE PACTO, INCLUSO LOS QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRAR TERRITORIOS NO AUTONOMOS Y TERRITORIOS EN FIDEICOMISO, PROMOVERAN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LIBRE DETERMINACION, Y RESPETARAN ESTE DERECHO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSCIONES DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. 

Llegit això, l'article 10.2 de la seva sagrada Constitució (la bíblia en vers!), posterior al Pacte Internacional transcrit, diu: 

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 

PATERE LEGEM! Més clar, aigua! 

Sor Aya és la viva expressió d'allò que és Espanya: "mantenella i no emmendalla", "matar al mensajero", "la maté porque era mía" i altres herbes! Tot plegat, un ridícul internacional que posa en evidència com així Espanya s'ha esfondrat del tot. Abans d'un mes, eleccions al País Basc. Abans de dos mesos, eleccions al Principat de Catalunya. Adéu, Sor Aya! Adéu, monarquia restaurada per Franco! Adéu lleis antidemocràtiques! Adéu invent armat anomenat Espanya!

Bartomeu Mestre i Sureda, Balutxo
Més informació sobre l'autor al seu bloc:Share/Bookmark