traducció - translate - traducción

1.7.17

VOTAR ÉS DEMOCRÀCIALa consciència nacional i la voluntat sobirana del poble de Catalunya té indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s'ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada a l'Estat espanyol, el qual, per innegables raons d'història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.

El desig de Catalunya de decidir el seu futur políticc s'ha fet cada cop més evident davant del món, fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda que avui recull la voluntat d'una gran majoria de la seva població. Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d'una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.

Posem de manifest que la voluntat d'expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum és majoritària i transversal, i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.

Afirmem que l'actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en Dret Constitucional, permet la realització d'un referèndum a Catalunya, però si aquesta possibilitat no s'ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política del Govern d'Espanya. En canvi, la resposta de l'Estat ha estat per activa i per passiva el menysteniment absolut de les demandes del poble català i les seves institucions i la repressió i encausament de la Presidenta i d'altres membres de la mesa del Parlament català per permetre un debat democràtic.

Les persones, entats, organitzacions i institucions de Vilanova i la Geltrú que signem aquest MANIFEST entenem el referèndum com un dret i una eina privilegiada d'aprofundiment democràtic que permet el debat polític plural, la recerca de consens i l'adopció final d'acords eficaços.

Per tot això:

Instem el Govern a establir les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d'un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país.

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l'Estat espanyol.

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s'expressa amb el vot.

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se sen cridat a participar-hi. Per això, és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.

A l'octubre, a Vilanova i la Geltrú i a tot Catalunya, per dignitat i amor propi, votarem i decidirem!

Acte polític pel Referèndum
dijous 6 de juliol a les 19.30h a la plaça de les Neus
Vilanova i la Geltrú


CCOO, COS, Intersindical-CSC, UGT, USTEC, Arran, Assemblea Nacional Catalana, Ateneu Vilanoví, CUP, ERC, EUiA Garraf, Garraf per la República, Iniciativa per Catalunya-Verds Vng, JNC, Òmnium Cultural, PDeCat, Podem, Sí amb nosaltres, SOM Vng, VNG per la Independència

Share/Bookmark