traducció - translate - traducción

17.5.12

Les insubmissions a Espanya, explicades pas a pas en una web

Font VilaWeb:
http://www.vilaweb.cat/noticia/4009391/20120508/insubmissions-espanya-explicades-pas-pas-web.html
Una colla d'entitats que han anat donant suport a la insubmissió fiscal han creat una web, Catalunya diu prou, on expliquen els passos a seguir per a les diverses insubmissions a Espanya. Així, expliquen pas a pas als empresaris com pagar l'IVA a Catalunya; als particulars, com ho poden fer per deixar de pagar l'IRPF a Espanya i pagar-lo a l'Agència Catalana; i als funcionaris, com fer-se també insubmisos. La web també recull altres protestes, com el #novullpagar, i ofereix una guia per no pagar els peatges.


Hem creat aquest web, per informar-vos de tots els moviments que hi ha en aquests moments, i dels que en un futur sorgeixin, entorn a la insubmissió i a la desobediència civil en l’àmbit de la societat independentista', expliquen. I ofereixen tot de recursos perquè qui ho vulgui, dugui a terme les accions i es posi en contacte amb els seus impulsors.


Passos per fer l'ingrés de l'IVA a l'Agència Tributària de Catalunya:
-Omplir el formulari de dipòsit d'efectiu de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Hi ha quatre formularis, un per a cada província: el de Barcelona és l'S-26; el de Girona, l'S-27; el de Lleida, l'S-28 i el de Tarragona, l'S-29.


-A l'apartat 'Descripció de la finalitat del dipòsit' s'hi ha de marcar l'opció B, 'finalitat tributària' i la subopció 'altres'. Indicar 'Generalitat de Catalunya, Agència Tributària de Catalunya' a l'apartat 'Organització a què va destinat'. Anotar-hi el pagament del primer trimestre de l'IVA del 2012.


-Ingressar els diners de l'impost al número de compte de l'ATC: 2100 5000 53 0200024633 per a Barcelona; 2100 0188 48 0200418022 per a Girona; 0049 1886 79 2610711018 per a Lleida, i 0049 1877 41 2810735171 per a Tarragona.


-Entregar els documents a una Oficina de l'ATC i guardar-ne una còpia segellada.
-Omplir també el formulari de l'Agència Tributària espanyola i acompanyar-lo del comprovant bancari i d'un text explicant el motiu de la decisió.


Com deixar de pagar l'IRPF a Espanya:
Si la declaració surt a retornar: 
–Fer la declaració de la manera habitual.


Si la declaració surt a ingressar:

–Fer la declaració de la manera habitual.


Si la declaració surt a ingressar:
–Fer la declaració de la manera habitual.
–Fer la declaració de la manera habitual.


Fixar la quantitat per la qual es vol fer l'objecció fiscal i s'anotarà a les caselles entre la 742 i la 752. Si es fa servir el programa PADRE, cal anar a la casella 752 de Retencions Compte i escriure la xifra de l'objecció fiscal.
–Imprimir el full, fer una ratlla damunt l'explicació de la casella 752 i escriure-hi 'Objecció fiscal a l'estat espanyol per espoli a Catalunya'.


Presentar a l'Agència Tributària de Catalunya la declaració a retornar.


A la casella del número de compte per domiciliar el cobrament, s'hi posarà el número de compte de l'ATC que trobareu als formularis S26, S27, S28 i S29, corresponents a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona: 2100 5000 53 0200024633 per a Barcelona; 2100 0188 48 0200418022 per a Girona; 0049 1886 79 2610711018 per a Lleida, i 0049 1877 41 2810735171 per a Tarragona.


Fer un ingrés en efectiu al número de compte que pertoqui i demanar un formulari d'ingrés per triplicat.


Entregar la declaració a l'Agència espanyola.


Anar a l'ATC i entrar a registre el formulari corresponent, juntament amb la declaració de voluntat i còpia de la declaració i de l'ingrés bancari.


En cas de treballadors públics:


–Elaborar dues instàncies, una per al Conseller d'Economia i una altra per a l'òrgan de gestió de l'administració en cada cas: Subdirecció General de Despeses de Personal en ca de la Generalitat; el regidor d'Hisenda en cas d'ajuntaments; el president del Consell Comarcal; o el rector de la Universitat en qüestió.


Guia de la insubmissió als peatges


En aquesta guia podeu seguir els passos per a fer insubmissió als peatges pel greuge comparatiu amb els altres territoris de l'estat espanyol.

Share/Bookmark