traducció - translate - traducción

19.7.16

QUÍ FINANÇÀ LA GUERRA?

El banquer i contrabandista Juan March

26 de gener de 2014 (Blog Terra i Llibertat)

Avui commemorem la caiguda de Barcelona sota l’exèrcit franquista. Aquest exèrcit, així com la trama de complicitats civils i financeres, també incloïa molta gent del país.
Aquest article que reproduïm ens informa i recorda aquelles persones, entitats i països que van ajudar el franquisme i el feixisme totalitarista internacional d’aquells moments.
“L’empresari i economista José Ángel Sánchez Asiain analitza en l’obra ‘El finançament de la guerra civil espanyola’, guanyadora del Premi Nacional d’Història d’Espanya, el sistema financer del govern republicà i de l’exèrcit de Franco durant la contesa bèl·lica, així com els seus principals finançadors”
“Abans fins i tot de començar la descripció del sistema financer de la República espanyola i de l’exèrcit de Franco, assenyalat en l’obra com a Govern de Burgos, José Ángel Sánchez Asiain, autor de l’obra El finançament de la guerra civil espanyola, guanyadora del Premi Nacional d’Història d’Espanya, fa la següent reflexió: la Guerra Civil la van pagar els estalvis i el sofriment dels ciutadans de l’Estat espanyol. “La República va pagar el cost del la Guerra Civil amb càrrec a l’estalvi que els espanyols havien acumulat en el passat, i el Govern de Burgos ho va finançar amb l’estalvi futur. Amb el que els espanyols s’anaven a veure obligats a deixar de consumir en els anys successius per satisfer aquest deute de guerra”, escriu l’autor.
A partir d’aquí, l’obra realitza una anàlisi detallada de les ajudes financeres que va rebre cadascun dels contendents, el sistema financer dels dos territoris, el comportament de la banca i les caixes d’estalvi, el finançament exterior, i els diferents sistemes de captació de fons de tots dos bàndols en les seves respectives societats. El present article, donada l’extensió de l’anàlisi de l’obra de Sánchez *Asiain, es limita a recollir els noms, entitats financers o països que van prestar diners al Govern republicà o als revoltats, sense entrar en els mètodes de recaptació a l’interior mitjançant subscripcions i confiscacions o responsabilitats polítiques per danys de guerra.
El cop d’estat va ser finançat gairebé en la seva integritat per capital estranger
Una de les principals conclusions que es poden obtenir de la detinguda lectura de l’obra en els esmentats aspectes és que, d’una banda, pràcticament ningú, excepte la URSS i d’una manera molt discreta França, va comerciar amb la República espanyola ja sigui per por del comunisme o als seus aliats nazi-feixistes. I, d’altra banda, que el cop d’estat que va provocar la Guerra Civil i que va tenir la seva única justificació en la consigna de “salvar Espanya” va estar finançat pràcticament en la seva integritat per capital estranger que va imposar alts interessos. Curiosa manera de salvaguardar els interessos d’Espanya.
El finançament del cop militar i ‘Govern de Burgos’
El finançament i ajuda monetària i bèl·lica que reben els primers conspiradors, després colpistes i, finalment, exèrcit de Franco en la Guerra Civil ha de ser analitzada en tres fases: la primera arrencaria el mateix 14 d’abril de 1931, data de la proclamació de la II República; la segona seria la preparació del cop d’estat del 18 de juliol de 1936 fins a octubre de 1936 quan Franco renuncia a intentar prendre Madrid i, finalment, el finançament dels tres anys de Guerra Civil.
La conspiració per posar fi a la República havia començat, de fet, el mateix 14 d’abril quan un reduït grup de “personatges significatius” es va reunir a casa del comte de *Guadalhorce (Rafael *Benjumea, membre del directori civil de Primer Rivera i president de Renfe durant la dictadura de Franco) per enderrocar “per tots els mitjans” a la nova República. Carlistes i monàrquics van començar a perfilar el bloc i els socis exteriors necessaris per a la revolta del 18 de juliol. Com a anotació serveix introduir que en 1932, els monàrquics ja havien aconseguit 20 milions de pessetes per a la causa visitant a espanyols residents a França.
No obstant això, no seria fins a març de 1936 quan es comencés a concretar la revolta. Es va formalitzar a casa de l’agent de canvi i borsa i diputat de la CEDEIXI José Delgado, i el seu objectiu no era un altre que organitzar un “moviment militar destinat a preservar al país de la ruïna i del *desmembramiento”. “L’operació es feia en nom d’Espanya, a exclusió de tota una altra etiqueta”, escriu l’autor. En aquella reunió, segons va apuntar l’historiador Jellinek, havia assegurat als generals assistents que el Vaticà reconeixeria immediatament la revolta, i amb prou feines podia haver-hi dubtes que així ho farien Alemanya, Itàlia i Portugal.
Les primeres ajudes, per tant, al cop d’estat militar del 18 de juliol de 1936 vindrien de tres fonts fonamentals: Navarra, Juan March i Portugal, sense comptar amb la inestimable ajuda d’Itàlia, Alemanya i diferents bancs, que s’analitzarà més endavant. “Cada dia sembla més clar que sense aquestes tres fonts de finançament, la revolta no hagués triomfat de cap manera i s’hagués enfonsat en poques setmanes”, agrega Sánchez.
Juan March. El banquer i contrabandista Juan March, la família del qual segueix disposant d’una àmplia fortuna, era l’home més ric i influent de l’Espanya de 1936 i no va tenir cap objecció a finançar tot tipus d’accions per soscavar la República. Primer encoratjant la “conspiració” després facilitant mitjans perquè la rebel·lió fos una realitat en 1936, i posteriorment, sent generós amb els seus diners, especialment en els primers moments, a l’hora de finançar la compra de tot tipus de material de guerra.
Avui dia és encara impossible quantificar quant diners va posar March a la disposició dels militars revoltats. Les xifres d’historiadors i periodistes han oscil·lat entre els mil milions de pessetes a 15 milions de lliures esterlines més el finançament de bona part de la intervenció italiana a Mallorca.
De qualsevol manera, sí és clar que ja March en els primers dies del cop d’estat va posar a la disposició del general Mola 600 milions de pessetes de l’època a través d’una cartera de Valors. Així, tampoc va dubtar en finançament el lloguer de l’avió anglès que va portar a Franco de Canàries al Marroc i a avalar quants crèdits anessin necessaris per a la causa franquista, no sense establir uns interessos beneficiosos per a ell i els seus socis.
El banquer, assegura l’obra, també es va ocupar de donar solució a una qüestió de tanta importància per a un conflicte militar com el subministrament i finançament del petroli que va utilitzar l’anomenat ‘Govern de Burgos’. March va oferir les garanties suficients a l’empresa nord-americana Texaco per finançar els primers enviaments de petroli als revoltats, que van deixar de subministrar petroli a la República, malgrat els acords signats per aquesta. L’autor, a més, afegeix: “No està documentat però sembla també clar que Espanya va rebre petroli de Portugal sent també March el finançador d’aquestes compres”
Els diners de Juan March també va servir per sufragar les magres arques de Falange. El propi José Antonio Primer Rivera havia afirmat en 1934 que “un dels primers actes del Govern de la Falange serà penjar al multimilionari contrabandista Juan March”. No obstant això, 1936 els diners de March ja fluïa en les arques revolucionàries dels falangistes, primer de mala gana de José Antonio i després amb la seva aprovació.
Portugal. “L’ajuda del Govern de Portugal a la revolta va ser realment important i generosa. Encara que donada, la limitació de recursos que Portugal disposava, aquesta ajuda va ser, en el seu volum i regularitat, molt inferior a l’ajuda prestada per italians i alemanys”, escriu l’autor. No obstant això, l’ajuda de Portugal, ja en mans de Salazar, va ser “molt oportuna i notablement eficaç”. Especialment durant les crítiques primeres setmanes.
El govern portuguès va posar a la disposició dels militars colpistes tot tipus de recursos financers, crèdits per part de bancs portuguesos, però també una àmplia protecció política i diplomàtica. “Així, queda constància que en 1937 i des del Banc Esperit Sant de Lisboa, es comunicava a 37 representants diplomàtics espanyols que els remetien unes determinades quantitats econòmiques”.
També va ajudar Portugal en el subministrament d’armes al bàndol rebel. Portugal es va convertir de fet en el receptor formal d’armes per compte de Franco. “De tal manera que Portugal va sortir de la insignificància com a consumidor d’armament, per ocupar en la llista de clients de la indústria bèl·lica alemanya el tercer lloc mundial i el primer europeu”, explica. Així mateix, l’ajuda portuguesa va ser també molt important quant al subministrament d’infraestructures i serveis. El territori portuguès es va convertir en la rereguarda de suport logístic ja que servia de comunicació de la zona en mans dels militars colpistes, que havia quedat partida en dues després del fallit cop d’estat.
Navarra. En 1936, Navarra gaudia d’un règim foral que atorgava a la Diputació Foral el control econòmic i fiscal d’aquest territori. A partir d’aquesta especial situació de la seva Hisenda Pública, la Diputació Foral de Navarra va mantenir una “important, generosa i constant ajuda institucional als revoltats”. Serveix com a exemple que solament tres dies després del cop d’estat la *Dipuación Foral ja havia fet una crida als navarresos aplaudint “el seu patriotisme en sumar-se a la causa del moviment salvador en defensa de la religió, la pau material i les nostres llibertats forals”, prenent mesures immediates per a “el bon funcionament de la societat navarresa al servei de la guerra”.
El 24 de juliol, el general Mola va donar ordre a la Diputació perquè li habilités un crèdit per dos milions de pessetes per fer front a les despeses originades per “el moviment emprès per salvar Espanya”, crèdit que posteriorment seria liquidat sense ser abonat.
Així, la Diputació també va cridar a tots aquells que “gaudien d’una posició econòmica esplaiada” a realitzar una contribució a la causa.
En suma, tots els impostos de guerra que va crear la Diputació de Navarra van servir per recaptar 13.942.813 pessetes que van ser posats a la disposició de la “causa nacional”. Aquests diners va servir para, entre altres coses, adquirir avions per a la defensa de Pamplona, cancel·lar el crèdit a Mola, posar un cotxe blindat a la disposició de Franco, motocicletes per al general Varela, una pensió d’1.840 pessetes a les filles de Mola per a despeses educatives o el pagament de la factura de 4.700 pessetes presentada pel Col·legi d’Arquitectes basc-navarrès per confecció del projecte del xalet per a la vídua del General Mola.
Els carlistes. Una altra important font de finançament de la revolta van ser els donatius que va fer un grup molt selecte de carlistes, econòmicament ben situats, entre els quals poden citar-se Joaquín Baleztena, Miguel María *Zozaya i Fernando Contreras. Però el que va constituir una excepcional font de finançament, explica l’autor, va anar el sistema regular de quotes que els carlistes tenien establerts des de 1934, d’acord amb el qual tots els afiliats havien de pagar al “Tresor de la Tradició” una suma, “almenys igual a la pagada en imposició directa a l’Estat”.
Francesc Cambó. El polític català, cofundador i capdavanter de la Lliga Regionalista, descrit per *Romanones com “el millor polític del segle XX”, va ajudar a recaptar a l’estranger 410 milions de pessetes per finançar la revolta dels militars colpistes. Així mateix, va avalar o va ajudar a aconseguir crèdits que van poder ascendir a 35 milions de dòlars.
Aportacions jueves. Malgrat les amenaçadores frases llançades per Radi Sevilla per *Queipo de Llano, les grans famílies jueves de Melilla “van destinar quantioses sumes de diners a la causa rebel”. Franco, que estava gestionant crèdits amb la banca jueva de *Tetuán i Tànger, es va veure obligat a desautoritzar les emissions de Mola i el 15 d’agost de 1936 va dirigir una carta al Consell Comunal *Israelita de *Tetuán demanant-los que no pararan esment alguna a les emissions antisemites.
Itàlia. L’autor argumenta que hi ha dos tipus de raons que justifiquen l’ajuda de *Mussolini a Espanya amb la intensitat amb la qual ho va fer. Unes són raons de tipus polític i econòmic, i es refereixen a la necessitat que el Govern italià havia de dominar com fos el Mediterrani i, en tot cas, impedir el seu bloqueig mitjançant un *paco hispà-francès. Les altres es refereixen a la creença de *Mussolini que la seva missió en la Història era lluitar contra el comunisme. “En tot cas, també va influir el fet que Espanya oferia un bon camp d’experimentació per al nou armament”, afegeix l’autor.
Més enllà de la quantiosa ajuda militar que Itàlia va destinar a Espanya en forma d’avions *Savoia, avions de transport Junkers-52, caces *Heinkel, armes i militars de les quals, especialment l’historiador Viñas ha donat bon compte, cal destacar l’ajuda financera com és objecte d’aquest article i de la recerca de García. En aquest sentit, i una vegada acabada la guerra, representants italians i espanyols, van valorar que el total del crèdit que Itàlia havia posat a la disposició dels colpistes ascendia a 6.926 milions de lires.
No obstant això, el Govern italià, molt més generós que l’alemany, va proposar fixar en 5.000 milions de lires el deute total del Govern espanyol per subministrament de material de guerra de totes classes i diferents despeses fetes fins al 31 de desembre de 1939. La resta quedava condonat. Aquest acord va ser signat el 8 de maig de 1940.
Alemanya. El procés oficial de petició d’ajuda dels revoltats a Alemanya va començar el 21 de juliol de 1936, quan Franco, tractant d’arribar a Hitler de la forma més directa possible i ràpida, va rebre a Johannes Bernhard, del que se sabia que estava en condicions de contactar amb facilitat, i sense tràmits administratius, amb el propi Hitler.
Quan la petició d’ajuda va arribar a Hitler, els ministres de l’Aire, Goering, i de Guerra, Blomberg, van animar a Hitler a prestar ajuda i involucrar-se en l’operació tant “per simpatia cap als seus plantejaments anticomunistes, com per utilitzar el conflicte espanyol com un laboratori per millorar les tècniques dels exèrcits alemanys”. Goering també va recordar a Hitler que, a canvi dels avions, Alemanya podria obtenir d’Espanya els minerals que tant necessitava.
De tal manera que la intervenció alemanya en la Guerra Civil espanyola, diu l’autor, no pot entendre’s sense tenir en compte la política d’aprovisionament de matèries primeres, especialment de minerals aplicats a les necessitats de la guerra. Sobre aquesta base, els rebels van signar amb Hitler el 20 de març de 1937 un Protocol d’Amistat. Les operacions entre tots dos països durant la guerra van ser múltiples, totes amb “oblit sistemàtic” de les opinions espanyoles imposant-se en tot moment el desig alemany.
Una part considerable del deute que Espanya va contreure amb Alemanya va ser pagades per compensació, és a dir, amb exportacions espanyoles a Alemanya, sobretot de minerals. Una vegada acabada la guerra Alemanya va fixar el deute en 372 milions de marcs, incloent el cost de la Legió Còndor, que els alemanys van xifrar en 99 milions de marcs. No obstant això, la dictadura de Franco i la d’Hitler mai van arribar a un acord per calcular l’import del deute encara que sí que van trobar una solució política d’enteniment mutu per demorar el problema signat en 1941 que permetia als alemanys fer compres a Espanya sense pagar el seu import. “I minerals, oli i taronges, entre altres coses, van ser enviats a Alemanya sense generar divises per a l’economia espanyola”.
Sociedade Geral de Comércio, Indústria i Transports Limitada. Aquest holding d’empreses portuguès va disposar d’un crèdit de fins a un límit de 175.000 lliures esterlines per als colpistes el 8 d’agost de 1936 amb un interès del 5,5% anual.
Companyia General de Tabacs de Filipines. Va disposar un crèdit d’un milió de dòlars, ampliat en 200.000 dòlars més. Va ser atorgat el 22 octubre de 1936. Sense interessos.
Kleinwort, Sons & *Co. El banc anglès va atorgar un crèdit de 800.000 lliures amb una remuneració del 4% anual el 15 de setembre de 1937. Amb prou feines un mes després, la mateixa entitat va concedir un altre crèdit de fins a 1.500.000 lliures esterlines amb un interès del 3% anual.
Société de Banque Suisse. Va concedir un altre crèdit de fins a un milió de lliures esterlines el 20 d’octubre de 1938.
Caixa Geral de Dipòsits. L’entitat bancària portuguesa va concedir un crèdit fins al límit de 50 milions d’escuts portuguesos el 28 de febrer de 1939 amb un interès del 4% anual.
Consorci bancs italians. Independentment de l’ajuda prestada per l’Estat italià, un consorci de bancs italians que presidia el Banc d’Itàlia, amb la col·laboració dels bancs Hispà Americà i Español de Crèdit va posar a la disposició dels revoltats un crèdit de fins a 125 milions de lires el 20 de novembre de 1937 aconseguint un total de 300 milions de lires en 1939.
El finançament del Govern de la República
L’endeutament exterior com a fórmula de finançament de la guerra va ser una important font de recursos per al bàndol dels militars revoltats, però amb prou feines va contribuir a les finances de la República. La primera operació coneguda de finançament exterior de la República es va fer al juliol de 1938, data en què es va intentar col·locar al mercat una emissió d’obligacions al 3,5%. “Una operació que no va tenir èxit per la negativa de la banca internacional a facilitar aquest suport”, escriu l’autor, que afegeix que també va tenir molt a veure amb aquesta negativa, sens dubte, la por del capitalisme internacional a recolzar al que podia desembocar en una “república bolxevic”.
L’historiador anglès Hugh Thomas va assenyalar referent a això: “Els grans financers d’Europa i Amèrica no només esperaven una victòria dels nacionalistes, sinó que a més la desitjaven”. La República va tenir, per tant, pràcticament impossible acudir a l’exterior a la recerca de crèdits o ajudes. De fet, alguns grans bancs estrangers van boicotejar i van ralentir les seves operacions financeres.
L’obra aporta diversos exemples de boicot de la banca a la República. Entre ells figuren els britànics Midlang Bank; Barclays, que va arribar a justificar-se en la “política de la monarquia” anglesa per boicotejar a la República; el Martin’s Bank o el British Overseas Bank; entre els nord-americans: Chase, Guarantee Trust o Amalgamted Bank.
“Així doncs, la República no va poder servir-se de Wall Street, ni de la *City de Londres, perquè des del principi de la guerra tots dos mercats li van anar obertament hostils, a pesar que havia complert rigorosament amb totes les seves obligacions financeres internacionals”, assenyala l’autor José Ángel Sánchez.
La venda de l’or del Banc d’Espanya. Negat el crèdit internacional, la principal font de finançament de la República va partir de les reserves d’or que hi havia al Banc d’Espanya, amb seu a Madrid. Segons els càlculs de l’historiador Ángel Viñas, el 18 de juliol de 1936 el Banc d’Espanya posseïa 708 tones d’or fi, de les quals 638 es conservaven a Madrid, 53 en en la sucursal de Mont de Marsan del Banc de França i la resta en mans de corresponsals. El valor en dòlars era de 718 milions, la qual cosa exclosa la URSS, col·locava a Espanya en quart lloc en el rànquing dels països occidentals, en relació amb el volum de les seves reserves, darrere d’Estats Units, França i Regne Unit.
Des del 18 de juliol i fins a gener de 1937, el Banc d’Espanya havia subscrit amb el Tresor nou conveni de préstec per un total de 290 milions de pessetes valor nominal or. Aquests convenis de préstecs s’havien traduït en 12 operacions de venda d’or  o en barres per un total de 580 milions de pessetes valor nominal or, el que equivalien a 168,4 tones d’or fi. Totes amb destinació al Banc de França. La contrapartida en divises que va rebre Espanya per la venda d’or va ascendir a 3.922 milions de francs.
El 6 d’octubre de 1936 un acord del Consell de Ministres va autoritzar al president del Govern, Llarg Caballero, i al ministre d’Hisenda, Negrín, a traslladar l’or “fos del territori *patrio”. El 25 d’octubre, 7.800 caixes contenint 510 tones d’or van ser embarcades rumb a Odessa i després traslladades per tren fins a Moscou, on es va formalitzar el lliurament. Allà es va dipositar l’or espanyol al Dipòsit de Metalls Preciós de l’Estat del “Comisariado” del Poble en la Hisenda d’aquest país.
La justificació al trasllat va ser la incapacitat de la República d’obtenir armes al mercat internacional i la negativa d’ajuda de les potències occidentals. En iniciar-se la Guerra Civil el Govern republicà comptava amb el 47% de l’exèrcit, el 65% de l’aviació i la marina, el 51% de la Guàrdia Civil, el 65% dels Carabiners, més del 70% de la Guàrdia d’Assalt i el 59% de la població. Però la importància d’aquestes xifres van començar a perdre força quan van començar a arribar notícies de Roma i de Berlín sobre la posició que podien adoptar els Governs italià i alemany.
El mateix 19 juliol el president Giral va remetre un telegrama al president francès, Blum, sol·licitant urgentment armes. Però l’ajuda de França va ser parcial i clandestina. Gran Bretanya, indirecta o directament, diu l’autor, va ajudar a la caiguda de la República. Mèxic, per contra, la va recolzar. No es va adherir al pacte de no intervenció i malgrat els seus limitats recursos, el general Lázaro Cárcenas va enviar als republicans 20.000 fusells máuser, 20 milions de cartutxos i diverses vitualles. Però al final va haver de ser la URSS el principal proveïdor d’armes.
Amb l’or ja a Moscou, es van pagar els armaments i el material bèl·lic que es van subministrar, en una operació purament comercial, a Espanya. També amb càrrec a aquest or es van pagar, entre altres partides, els subministraments de material i armes procedents de tercers països, l’ajuda per crear a Espanya una indústria bèl·lica, els salaris del personal que lluitava o treballava a Espanya, els subsidis i les pensions a les famílies dels caiguts i l’ensinistrament en la Unió Soviètica d’especialistes per a l’exèrcit popular. Fins que l’or es va esgotar, i amb ell la pràctica totalitat de la possibilitat de finançar-se de la República.
“En resum, de les 638 tones d’or fi disponibles a Madrid a 18 de juliol de 1936, més de dues terceres parts es van enviar a Rússia i van ser adquirits pel *Gosbank. La major part del terç restant es va vendre a França. En conjunt la República va ingressar més de 600 milions de dòlars”, escriu l’autor.
La recerca d’Ángel Viñas sobre aquest tema va confirmar que la República havia gastat absolutament tot l’or disponible, per la qual cosa en la URSS, primer, i després a Rússia, no quedava ni un lingot espanyol. La seva recerca concloïa que a Rússia no hi quedava or espanyol, que els russos no sembla que estafessin a Espanya, però que van cobrar per tots els serveis i que l’or es va vendre a Moscou, però només una part es va gastar en la URSS, en la mesura en la qual milions de dòlars es van transferir a París”

Share/Bookmark
Publica un comentari a l'entrada