traducció - translate - traducción

5.1.12

LA COMISSIÓ DE LA DIGNITAT

La Comissió de la Dignitat es felicita que el Departament de Cultura de la Generalitat enceti el procés de retorn dels documents a les persones, entitats, partits i sindicats afectats per l’espoli que els van fer els franquistes el 1938-39 en ocupar Catalunya, que van ser portats a un magatzem de Salamanca. Aquest és l’objectiu bàsic de l’acció iniciada ara fa deu anys per la Comissió de la Dignitat. De tota manera, per a poder retornar tots els documents, cal que el Ministeri de Cultura completi la restitució a la Generalitat de la documentació que, després de ser reproduïda  té l’obligació de transferir-la,  i també de la resta que encara queda per reproduir. La Comissió va requerir formalment el passat dia 19 de desembre al Ministeri que compleixi les obligacions que els marca la llei de retorn

Secretariat de la Comissió de la Dignitat

Barcelona / València 19/desembre/2012


Nota de premsa
El Departament de Cultura inicia la restitució dels documents privats retornats pel Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca
  • Després que durant sis anys el Departament de Cultura, a través de l’Arxiu Nacional de Catalunya, hagi identificat, descrit i digitalitzat tots els documents confiscats procedents del Centre de la Memòria Històrica de Salamanca, la Generalitat inicia el procés de retorn dels fons documentals als seus propietaris
  • Els treballs realitzats per l’Arxiu Nacional de Catalunya han permès identificar 85 fons documentals de particulars, partits polítics, sindicats i associacions diverses
  • La relació dels fons, realitzada per l’Arxiu Nacional de Catalunya, s’ha recollit en un edicte que es publicarà en els propers dies al DOGC perquè els seus propietaris puguin decidir el destí dels documents dels quals són titulars, bé conservar-los a l’Arxiu o bé demanar el lliurament
  • Així doncs, tot i que el Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca no ha transferit encara la totalitat de documentació catalana en compliment de la llei 21/2005 de 17 de novembre de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents confiscats després de la Guerra Civil, el Departament de Cultura  inicia la restitució als seus legítims propietaris de 114,5 metres de documents textuals, que sumen 11.198 unitats documentals i 401.270 pàgines escrites

El Departament de Cultura ha anunciat l’inici del procediment formal de restitució dels fons documentals de titularitat privada retornats pel Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca a les persones i entitats que acreditin ser-ne els seus propietaris legítims.

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, considera que “obrir la possibilitat de retornar els documents confiscats als seus propietaris és un acte de reparació a les víctimes de la Guerra Civil i un acte de justícia i d’afirmació democràtica”. Tot i així, el conseller lamenta que, “malgrat els 30 anys de democràcia i malgrat la llei del 2005 que obliga al retorn de tota la documentació catalana del Centre de Documentació de la Memòria Històrica, les actituds i la tendència centralitzadora de l’Estat, hagin impedit el retorn complet dels fons a Catalunya".

Treballs del Departament de Cultura per a la identificació dels fons
L’Arxiu Nacional de Catalunya ha finalitzat la identificació dels fons i documents retornats i el publicarà a través d’un edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i altres mitjans de comunicació de Catalunya i l’exterior.

El retorn dels fons documentals privats als seus propietaris és possible atès que des de 2005 el Departament de Cultura, mitjançant l’Arxiu Nacional de Catalunya, ha realitzat la identificació, descripció i digitalització dels documents confiscats a Catalunya. Fins ara, i a l’espera que el Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca restitueixi la totalitat de la documentació catalana de què disposa, el Centre ha transferit a l’Arxiu Nacional de Catalunya 114,5 metres de documents textuals i de llibres que van ser intervinguts durant la Guerra Civil a Barcelona i Lleida. En total són 11.198 unitats documentals, que sumen 401.270 pàgines escrites. La digitalització d’aquests documents suma un total de 794.853 imatges.
Els treballs de selecció i descripció de les unitats documentals han permès identificar, fins avui, 85 fons documentals de particulars, partits polítics, sindicats i associacions diverses. Una bona part del contingut dels fons són estatuts, carnets dels militants, fitxers, actes de reunions, butlletins i altres documents, tant dels òrgans centrals com de nombroses agrupacions i comitès estesos per tota la geografia catalana. Entre els fons que ja es conserven a l’Arxiu Nacional de Catalunya, n’hi ha de tan rellevants com els de la Unió General de Treballadors (UGT), CNT-FAI, Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI), PSUC, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i molts altres.

Procés de restitució dels documents
A partir de la publicació de l’edicte, totes les persones i entitats afectades disposaran del termini d’un any per presentar la petició de reconeixement de la titularitat, llevat d’alguns interessats que ja ho han fet en els darrers mesos. Per fer efectiva la reclamació és podrà descarregar un formulari de la web del Departament de Cultura. Els beneficiaris de les resolucions s’hauran de comprometre a complir la legislació vigent en matèria de conservació i accés del patrimoni documental.

Els propietaris podran decidir si demanen que se’ls lliurin els documents o si es conserven a l’Arxiu Nacional de Catalunya, per tal d’assegurar les millors condicions arxivístiques i la consulta lliure per tractar-se de documentació d’alt valor històric. En qualsevol cas, el centre conservarà una reproducció en suport digital de tots els documents.

Un procediment iniciat l’any 2005
Les Corts Espanyoles van aprovar el 17 de novembre de 2005 una llei que establia la devolució dels documents apropiats pels organismes repressius durant la Guerra Civil als hereus de les persones i entitats que van patir la seva confiscació. Com a conseqüència d’aquesta llei, el 31 de gener de 2006 el Ministeri de Cultura va lliurar al Govern de la Generalitat l’arxiu de la Generalitat de Catalunya del període republicà. La devolució dels fons dels particulars que també van ser víctimes de l’actuació confiscadora va restar pendent aleshores de la realització dels necessaris treballs tècnics.


En paral·lel als treballs arxivístics, el Departament de Cultura va aprovar el 9 de setembre de 2008 el Decret regulador del procediment administratiu per a la restitució a les persones físiques o jurídiques de caràcter privat dels documents confiscats amb motiu de la guerra civil, que és el que ara es començarà a aplicar.

Share/Bookmark