traducció - translate - traducción

2.7.14

LES MARXES PER LA DIGNITAT, AMB EL DRET A DECIDIR I AMB EL PRINCIPAT LA PROPERA DIADA

Document aprovat en l'Assemblea de les Marxes de la Dignitat que ha tingut lloc a Mérida

No hi ha democràcia sense dret a decidir


A l'estat espanyol s'està produint una profunda involució democràtica. La crisi financera ens mostra cada dia amb més cruesa les contradiccions existents entre el neoliberalisme capitalista i la possibilitat d'exercir un govern democràtic.

En aquest context comprovem com el deteriorament democràtic comporta la negació sistemàtica de l'estat sobre el dret a decidir de la ciutadania a tots els àmbits, aquells que incideixen sobre les persones i les col·lectivitats.

L'últim exemple d'aquesta negació del dret a decidir ha estat la imposició de la successió monàrquica, que nega la possibilitat que la ciutadania decidisca sobre el model d'estat.

Però aquesta no és altra que l'última mostra d'una absència total de processos de participació ciutadana a través de referèndums, consultes, etc., en temes fonamentals a nivell social, econòmic i ecològic, com poden ser la negació de la sobirania dels territoris de Canàries i Balears per decidir sobre l'ús dels seus recursos naturals; com poden ser les reformes laborals i de pensions, qüestions consubstancials a les nostres condicions de vida, reformes constitucionals, relacions internacionals etc. Ben al contrari, l'estat limita el dret a decidir de les persones fins i tot sobre el seu propi cos, com ho pretenen fer sobre la meitat de la població, les dones, amb la pretesa reforma de la llei de l'avortament.

Un capítol a banda es mereix la negació del dret a decidir sobre el seu model polític, social i econòmic als pobles i nacions de l'estat espanyol que majoritàriament ho demanen. Amb això es nega també el dret a decidir sobre el model de relació que la seua ciutadania vol establir amb la resta de pobles i nacions, inclòs l'estat espanyol.

En aquest sentit, l'aparell d'estat insisteix fins a la nàusea, amb amenaces, a impedir per tots els mitjans, (incloent la suspensió de l'autonomia de Catalunya segons l'article 155 de la Constitució de 1978(1)), el dret democràtic que la ciutadania catalana, expresse el tipus de relació política que vol mantenir amb l'estat espanyol.

Des del Moviment 22M -Marxes de la Dignitat- volem manifestar la nostra profunda convicció que si s'impedeix el dret a decidir de la gent, de les dones, dels pobles... als seus espais respectius, s'estan negant de fet les qüestions més essencials que configuren un sistema democràtic, convertint cada vegada més el Règim del 78 en un Estat autoritari i antisocial.

Des de les marxes de la dignitat, moviment en què conflueixen organitzacions socials, sindicals i polítiques de les diverses nacions, pobles i del conjunt de l'estat, volem expressar el nostre total suport al dret a decidir de tota comunitat que així ho demane.

En conseqüència, defensem entre d'altres, el Dret a Decidir del Poble de Catalunya. Per això, volem informar que el proper 11 de setembre -Diada de 2014- una delegació de les Marxes de la Dignitat 22-M estarà a Catalunya, per mostrar el nostre suport a aquest dret bàsic que es recull en l'article 1 del pacte internacional de drets civils i polítics de l'assemblea general de l'ONU(2).

Mèrida (Extremadura), 29 de juny de 2014.

(1) Article 155.1: Si una Comunitat Autònoma no complira les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposen, o actuara de forma que atemptés greument contra l'interès general d'Espanya, el Govern, previ requeriment a la Presidència de la Comunitat Autònoma i, en el cas de no ser atès, amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat, podrà adoptar les mesures necessàries per a obligar-la al compliment forçós de les dites obligacions o per tal de protegir l'interès general. 

Per a l'execució de les mesures previstes en l'apartat anterior, el Govern podrà donar instruccions a totes les autoritats de les Comunitats Autònomes. 

(2) Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.  Convenen en els articles següents: Part I, article 1: Tots els pobles tenen el dret de lliure determinació.  En virtut d'aquest dret estableixen lliurement la seua condició política i proveeixen així mateix al seu desenvolupament econòmic, social i cultural.

Share/Bookmark