traducció - translate - traducción

22.5.18

Un "cop d'Estat" (jurídic)

Pots seguir el Canal de Telegram de Boladevidre: https://t.me/BoladevidreOficial

(Traducció automàtica del castellà)
La decisió de no publicar el nomenament dels consellers que ha signat el president Torra, a més d'una malaptesa política, és un atac tan frontal a les normes essencials del nostre ordenament, que bé podria definir-se com a 'cop d'Estat' jurídic.

Joaquín Uries - Professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal constitucional
 
Els tres colpistes
El 21 d'octubre de l'any passat el Senat va aprovar una sèrie de mesures a aplicar sobre la Comunitat Autònoma de Catalunya en virtut de l'article 155 de la Constitució. Es tracta d'una situació excepcional, que ve a alterar tot el nostre sistema constitucional i només pot aplicar-se de manera molt provisional, mentre sigui estrictament necessari. Per això, pel que fa a la durada Senat diu, literalment, que "les mesures contingudes en aquest Acord es mantindran vigents i seran d'aplicació fins a la presa de possessió del nou Govern de la Generalitat, resultant de la celebració de les corresponents eleccions al Parlament de Catalunya ". O sigui, en el mateix moment en què els consellers autonòmics prenguin possessió.

El nomenament d'aquests consellers, perquè -com diu l'acord- sigui realment el resultat de les eleccions, correspon al President de la Generalitat. És el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. Si algun d'aquests nomenaments resultés ser il·legal, qui en respon és, evidentment, el president de la Generalitat, que és qui lliurement decideix la composició del seu Govern. Però, perquè tot això funcioni, cal que els nomenaments apareguin publicats en el butlletí oficial corresponent. El que no es publica, jurídicament, no existeix. Si no està publicat ni es pot impugnar no respon ningú d'això, perquè no és un acte jurídic.

La decisió de no publicar el nomenament dels consellers que ha signat el president Torra, a més d'una malaptesa política, és un atac tan frontal a les normes essencials del nostre ordenament, que bé podria definir-se com 'cop d'estat' jurídic.

És cert que entre les mesures previstes en l'acord del Senat es va incloure la possibilitat que el Govern d'Espanya sotmeti a un règim d'autorització prèvia les actuacions de l'administració autonòmica i que des de la Generalitat no es pugui enviar cap decisió per a la seva publicació oficial sense permís del Govern. No obstant això, aplicar aquesta facultat al nomenament dels consellers suposa un frau majúscul. La decisió sobre els consellers és política i correspon exclusivament al nou President, que els designa i els cessa lliurement perquè són "el seu" Govern. L'única intenció d'aquest frau és que el Govern central pugui mantenir la durada de la situació excepcional de l'art. 155 CE de manera indefinida, vulnerant l'acord del Senat i guiant-se simplement per raons d'oportunitat.

Això és el que està dient el Gobierno amb la senzilla carta publicada aquest diumenge: tot i que el Senat hagi dit exactament quan ha d'acabar la situació d'excepcionalitat, el Govern manté -per la via dels fets- les seves competències sobre la Generalitat mentre li convé políticament . Sotmet al seu control d'oportunitat el nomenament dels consellers del Govern per part del President designat pel Parlament. Amb això, Mariano Rajoy acaba de dir que als consellers els nomena ell, en contra del que diu la Constitució. I que manté l'aplicació de l'art. 155 mentre li convingui, en contra del que diuen la Constitució i el Senat.

Amb aquesta carta, el Govern de Mariano Rajoy es declara desobedient a la Constitució i al Senat. Manté il·legítimament competències sobre la Generalitat que no li corresponen i ens aboca a tots a un abisme jurídic de proporcions incalculables. I el pitjor és que ho fa amb el suport de dos partits que es diuen constitucionalistes però que estan legitimant la ruptura de la mateixa Constitució. És un dia trist per a la Constitució.

Per si fos poc, tot això traspua malaptesa jurídica i política. I és innecessari. La mesura és inútil. El president Torra bé pot nomenar altres consellers ara i el dia següent a que s'aixequi l'estat d'excepció autonòmica cessar-los i nomenar un executiu compost exclusivament per presos.


I si al Govern els nomenaments li semblen il·legals, només cal que esperi a la seva publicació per impugnar davant els tribunals competents. El seu problema és que -com que no és il·legal nomenar conseller a una persona presa o a l'estranger- si actuen d'acord amb la llei Rajoy no podria sortir-se amb la seva per seguir “okupant” el Govern de Catalunya. Així que ha optat per donar aquest silenciós cop d'estat. Terrible.

Font: Un "golpe de Estado" (jurídico) https://www.eldiario.es/tribunaabierta/golpe-juridico_6_773482650.html

Pots seguir el Canal de Telegram de Boladevidre: https://t.me/BoladevidreOficial

Share/Bookmark