traducció - translate - traducción

6.4.12

EN CATALÀ PER LLEI! ACTUEM ARA.


PERQUÈ CAL UNA NOVA LLEI QUE BLINDI  EL CATALÀ COM A ÚNICA LLENGUA VEHICULAR DE L’ENSENYAMENT?

1. El sistema d’immersió lingüística en català està en perill per les sentències judicials del Regne d’Espanya que ordenen re introduir l’espanyol com a llengua vehicular.
Les recents sentències judicials del Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem, i Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ordenen que en els propers mesos la llengua espanyola sigui “reintroducida” com a “lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”, amb l’objectiu que “ambas lenguas cooficiales deberían ser vehiculares en la misma proporción”.
2. L’actual Llei d’Educació de Catalunya no blinda el català com a única llengua vehicular a l’ensenyament.
La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) actualment en vigor no blinda el català com a única llengua vehicular. Només estableix de forma ambigua que  “El català és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular ...”, cosa que no exclou a l’espanyol la condició també de llengua vehicular.
La sentència del TC contra l’Estatut és clara en aquest sentit: “nada permite que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza”.
Només una Llei que explícitament reconegui el català com a única llengua vehicular de l’ensenyament empenyerà  al Govern de la Generalitat a no acatar les sentències judicials, perquè es podrà emparar en la Llei del Parlament de Catalunya.
3. L’ofensiva espanyolista contra la llengua catalana s’estén arreu dels Països Catalans.
Aquests atacs a la immersió lingüística es produeixen arreu dels Països Catalans sota sobirania espanyola. Al País valencià, a les Illes Balears i a la Franja de Ponent s’estan mostrant encara amb més  virulència i l’objectiu sempre és el mateix: acabar amb el català a l’escola.
4. Exigim als diputats al Parlament de Catalunya que votin a favor de la Llei Defensem l’Escola en Català.
Utilitzant el Dret Ciutadà de Petició al Parlament de Catalunya, ens hem proposat recollir centenars de milers de signatures per exigir als diputats i les diputades que votin a favor de la Llei Defensem l’Escola en Català per blindar el català com a única llengua vehicular de l’ensenyament.
Ajuda’ns a recollir el màxim nombre de signatures!Share/Bookmark