traducció - translate - traducción

21.4.12

GUIA LEGAL PER NO PAGAR ELS PEATGES.


GUIA LEGAL

Actualitzada 29/04/12 - 21:56 


Sobre els 100€ i la denuncia podeu consultar aquest enllaç:Prem aquí 

Només t'has d'identificar davant d'un agent de la autoritat que t'ho requereixi (Mossos d'Esquadra), per tant si els treballadors de l'autopista et demanen el DNI, nega-t'hi. Tens dret a NO identificar-te davant del personal d'Abertis.

1- Quan diguis “No Vull Pagar” i et neguis a pagar un peatge, el personal d’Abertis només pot anotar la matrícula del vehicle –cosa que no té cap efecte- i, tot seguit, obrir-te la barrera per deixar-te marxar. És igual si el senyal lluminós de la concessionària està en verd o vermell. Aquest senyal lluminós no és un semàfor i només indica si s'ha pagat el peatge o no, i no està regulat pel Reglament de circulació. No et poden posar cap multa per no pagar, tant si passes el senyal lluminós en verd com en vermell.

2- El Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra NO consideren infracció negar-te a pagar un peatgeno et poden multar perquè aquesta acció NO està contemplada al Reglament General de Circulació com a infracció.

3- Els empleats de l'autopista que intentin retindre't o bloquejar-te a la barrera estan cometent un delicte penal de detenció il·legal castigat amb multa de 3 a 6 sis mesos segons l'article 163.4 del Codi penal espanyol si ho comuniquem a l'autoritat pública. En cas que et retinguin per coaccionar-te a pagar sense presència policial estan cometent 2 delictes penals: coaccions (castigat amb la pena de presó de 6 mesos a 3 anys o de multa de 12 a 24 mesos segons l'article 172.1 del Codi penal espanyol) i detenció il·legal (castigat amb la pena de 4 a 6 anys de presó segons l'article 163.1 del Codi penal espanyol).

4- Si et trobes en aquesta situació truca immediatament al 112 o al 088 i comunica la situació perquè els Mossos d'Esquadra t'assisteixin i procedeixin a identificar l'empleat de l'autopista que ha comès aquests delictes en contra teva per poder-lo denunciar.

5- La Concessionària només et podrà reclamar el pagament del deute/peatge via notificació si tu t’has identificat amb el DNI, però mai per via penal, perquè no hi ha delicte. El més probable, però, és que mai et reclamin res, perquè no et poden identificar i perquè els surt més car reclamar que el preu del peatge (i ja som centenars de persones que fem #novullpagar).


Els peatges són zones habilitades per parar el cotxe, això vol dir que si no et deixen o no pots passar la responsabilitat no és teva. No és ni una parada, ni un estacionament, és una detenció.


Les autopistes són béns de domini públic i d'ús públic però amb unes restriccions temporals d'aquest ús públic regulades mitjançant una concessió administrativa per a la seva construcció i explotació a una empresa privada (no queda clar si es pot gravar) si graveu, no us graveu a vosaltres.


Sempre has de dir que estàs gravant, (segons la llei de protecció de dades).


Els treballadors no tenen la culpa de res, sigueu respectuosos!! 


Cal denunciar actitut passiva dels mossos, no poden ser còmplices de l'empresa, si ho fan cal denunciar-los també a ells per omissió del deure.


Preguntes i respostes:

1- Pots passar amb el semàfor vermell?

El semàfor no ha d'estar en verd. No és un semàfor tal i com es defineix en el codi de circulació.  

2- Per una sanció administrativa entres a la llista de morosos?

Si tenen les teves dades et demanaran que paguis per via administrativa. Si no pagues, el següent pas és demanar-ho per via civil. En aquest cas, si no paguessis, llavors sí que et podrien posar en la llista de morosos.

3- Fins quants cops pots passar? Cada cop que passes et poden denunciar? 

Pots passar tants cops com vulguis. Posar una demanda via civil costa entre 150€ i 200€,  per reclamar petites quantitats no els hi surt a compte, en canvi si el deute és important el més probable és que engeguin el procés de reclamació. Tot i així ens reclamarien l'import que hauríem de pagar si abonéssim el peatge, en cap cas ens reclamarien més.

4- Poden fer una denuncia conjunta amb tots els que passem dient #novullpagar? I si és així, quines conseqüències puc tenir?

No poden fer-ho, les demandes s'han de posar al domicili del demandat.

Font: Assessorament de Proupeatges.cat.

Articles del codi penal a que ens referim.

Article 163 del codi penal 


1. El particular que tanqui o detingui a altri i el privi de la seva llibertat ha de ser castigat amb la pena de presó de quatre a sis anys.


2. Si el culpable dóna llibertat al tancat o detingut dins dels tres primers dies de la seva detenció, sense haver aconseguit l’objecte que s’havia proposat, s’ha d’imposar la pena inferior en grau. 

3. S’ha d’imposar la pena de presó de cinc a vuit anys si el tancament o la detenció ha durat més de quinze dies. 


4. El particular que, llevat dels casos permesos per les lleis, capturi una persona per presentar-la immediatament a l’autoritat, ha de ser castigat amb la pena de multa de tres a sis mesos.
Article 172.1 del codi penal. 

El qui, sense estar-hi legítimament autoritzat, impedeixi a un altre amb violència fer el que la llei no prohibeix, o el compel·leixi a fer el que no vol, sigui just o injust, ha de ser castigat amb la pena de presó de sis mesos a tres anys o amb una multa de 12 a 24 mesos, segons la gravetat de la coacció o dels mitjans emprats. 


Quan la coacció exercida tingui com a objecte impedir l’exercici d’un dret fonamental se li han d’imposar les penes en la meitat superior, llevat que el fet tingui assenyalada una pena superior en un altre precepte d’aquest Codi. 


També s’han d’imposar les penes en la meitat superior quan la coacció exercida tingui per objecte impedir el legítim gaudi de l’habitatge.


Enllaç al codi penal espanyol (versió català) en pdf.

Reglament de circulació espanyol.Artículo 153. Señales de restricción de paso. 

Las señales de restricción de paso, para quienes se las encuentren de frente en el sentido de su marcha y a partir del lugar en que están situadas, prohíben o limitan el acceso de los vehículos en la forma que a continuación se detalla:
 

R-200. Prohibición de pasar sin detenerse. Indica el lugar donde es obligatoria la detención por la proximidad, según la inscripción que contenga, de un puesto de aduana, de policía, de peaje u otro, y que tras ellos pueden estar instalados medios mecánicos de detención. En todo caso, el conductor así detenido no podrá reanudar su marcha hasta haber cumplido la prescripción que la señal establece. 

R-201. Limitación de masa. Prohibición de paso de los vehículos cuya masa en carga supere la indicada en toneladas.
 

R-202. Limitación de masa por eje. Prohibición de paso a los vehículos cuya masa por eje
transmitida por la totalidad de las ruedas acopladas a algún eje supere a la indicada en la señal.
 

R-203. Limitación de longitud. Prohibición de paso de los vehículos o conjunto de vehículos cuya longitud máxima, incluida la carga, supere la indicada.   

Si teniu més preguntes o dubtes podeu contactar per correu a info@novullpagar.cat

Share/Bookmark