traducció - translate - traducción

7.3.15

8 de març: dia de les dones treballadores

8 de Març, DES DEL FEMINISME, COMBATEM EL PATRIARCAT I EL CAPITALISME!
Manifestació a Tarragona, estàtua dels despullats a les 18:00h.
Com cada any, el dia de les dones treballadores no queda exempt de mobilitzacions i actes arreu del Camp. Es tracta d’una data totalment significativa pel que fa a l’emancipació de les dones i la lluita feminista i anticapitalista, una lluita totalment vigent si ens parem un moment a analitzar les desigualtats que percebem al nostre entorn més immediat.
L’esquerda salarial encara és a l’ordre del dia ja que les dones han de treballar 84 dies a l’any més que els homes per guanyar el mateix. Les tasques domèstiques i de cura continuen sent realitzades per dones en el 84% de les llars dels Països Catalans, fet que condiciona l’abandó de les aspiracions professionals en un gran gruix de dones treballadores. Els índex de violència masclista no disminueixen: una de cada quatre dones han patit alguna vegada alguna agressió masclista i un 94% d’aquesta es produeix en l’àmbit de la parella i és tant violència física, com psicològica, econòmica i sexual. Les actituds masclistes segueixen sent presents, no sols en les franges d’edats adultes, sinó també en les més joves, ja que un terç dels joves veu acceptable prohibir a la seva parella que treballi o es trobi amb les seves amistats. Els carrers tampoc no són un espai lliure de violències, la violència verbal també és patida per moltes dones de manera totalment normalitzada. El context de crisi capitalista i de retallades que ha afectat el sector públic, ha tingut un impacte greu en el col·lectiu de dones ja que 1) són les principals treballadores en sanitat i educació i 2) són les que majoritàriament s’ocuparan de les tasques de cura que l’estat està deixant d’assumir. Així doncs, sobren motius per seguir, per trencar les regles d’un patriarcat que troba en el sistema capitalista un aliat ideal per continuar amb aquesta explotació cap a les dones.
Per les que han lluitat, les que lluiten i les que lluitaran, cal que ens preparem per un present i un futur de dones insubmises, cal que seguim mobilitzant-nos cap a la ruptura total amb el patriarcat i el capitalisme com a formes d’opressió i construïm un nou model social i de producció. Aquest 8 de Març i cada dia, OMPLIM ELS CARRERS DE FEMINISME!
Convoca: Bloc Anticapitalista (Arran, Assemblea de la Facultat de Filologia, Assemblea de la Facultat d’Educació i Psicologia, Ateneu Popular La Mina, Casal Popular Sageta de Foc, Casal Popular La Turba, Cau de Llunes, Co.Bas, CUP, Endavant, Hora Violeta, 4Gates, SEPC)

Share/Bookmark